INLEIDING In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van de water- en oppervlaktewantsen die in het gebied van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage zijn verzameld. Tevens zullen wij bij de soorten enige aantekeningen plaatsen over hun verspreiding en oecologie, met name in West-Nederland. Water- en oppervlaktewantsen werden in het gebied voornamelijk verzameld tijdens onderzoek dat werd verricht door Blöte c.s. in de periode 19201930 (Blöte, 1926; Schierbeek, 1927), Vorstman c.s. in de periode 1953-1961 (Vorstman, 1953-1960; J. P. Duffels, pers. meded.; S. Parma, pers. meded.) en eigen waarnemingen in de periode 1970-heden. Onze gegevens van 19701975 werden al bewerkt door de eerste van ons voor een doctoraal verslag (Van Tol, ongepubl.); dit artikel kan als een eerste publicatie, die op dit verslag is gebaseerd, worden beschouwd. Van vrijwel alle soorten worden de gegevens over 1970-1976 gegeven; van enkele zeldzame soorten hebben wij ook het materiaal dat in 1977 verzameld werd opgenomen. Een overzicht van de watertypen in Meijendel en van het hydrobiologisch onderzoek in het gebied, wordt gegeven door Van Nieukerken & Van Tol (1978). Ook in de soortenlijst opgenomen codenummers van de wateren zijn daarin vermeld. Alle wateren van Meijendel zijn weergegeven op kaart A 4250 van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. De volgende personen willen wij danken voor de medewerking bij ons onderzoek: dr. J. P. Duffels (Amsterdam) en dr. S. Parma (Yerseke) stelden hun gegevens en aantekeningen uit de periode 1958-1961 ter beschikking en gaven toestemming deze hier te publiceren, de heer Duffels heeft destijds vrijwel alle wantsen gedetermineerd; dr. P. H. van Doesburg stelde