Mededeling van het Meijendel-comité, Nieuwe Serie, no. 22 Bij het doornemen van de publicaties, die zijn verschenen in de serie „Mededelingen van het Meijendel-comité", bleek dat er tot nu toe nooit een poging werd ondernomen om de zweefvliegen-fauna van dit gebied te inventariseren. Ook waren er in de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie slechts weinig exemplaren uit Meijendel aanwezig, een bewijs dat in het verleden weinig aandacht aan de Diptera van dit gebied besteed werd. Om een indruk te krijgen van de soortenrijkdom van deze begroeide binnenduinen werd gedurende twee jaren (1969, 1970) regelmatig in Meijendel verzameld. Onder Meijendel wordt hier verstaan het gebied in de gemeente Wassenaar (Zuid-Holland) ten zuiden van de Wassenaarse Slag en ten oosten van het fietspad dat vandaar door de duinen naar Scheveningen loopt, terwijl in het zuiden de weg naar de boerderij Meijendel de grens vormt. De duingebieden „Kijfhoek" en „Bierlap" vallen dus binnen dit gebied. Natuurlijk is niet dit gehele gebied afgezocht, en evenmin kan na twee jaren een compleet overzicht gegeven worden van de zweefvliegen-fauna. Het is de bedoeling een voorlopig verslag te geven van wat tot nu toe verzameld werd, terwijl de resultaten van komende jaren mogelijk in een aanvulling zullen worden vermeld. Opmerkelijk is de overeenkomst van de hier volgende lijst van de zweefvliegen uit Meijendel met die van het Heilooër Bos, zoals die door Van der Goot (1967) werd gegeven. De twee terreinen komen waarschijnlijk ook in vegetatie sterk overeen, al is de begroeiing van het Heilooër Bos stellig ouder. Een aantal van de in Meijendel gevangen soorten (Platycheirus clypeatus, P. fulvimanus, P. scambus, Helophilus lineatus, H. transfugus,