Bij een onderzoek van materiaal van Palaemon adspersus Rathke, 1837, uit Noorwegen en Nederland werden in een aantal monsters exemplaren met afwijkingen aan de chela van de eerste en tweede pereiopoden gevonden. Het Noorse materiaal is afkomstig van twee vindplaatsen in de Oslofjord, de Nederlandse dieren kwamen uit het Gat van Ouwerkerk (= Inlaag 1953) bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland (Zeeland). Bij de afwijkende exemplaren zijn de vingers van de scharen verkort en opgezwollen en soms ongelijk van lengte; zij sluiten vaak niet meer opeen. De palm is in sommige gevallen ook enigszins onregelmatig van vorm. Enkele van deze deformaties zijn in fig. ι aangegeven. Het percentage van de dieren met gedeformeerde scharen is opmerkelijk hoog in de onderzochte monsters zoals uit de volgende tabel blijkt : totaal aantal aantal met Vindplaats datum exemplaren deformatie Malmoen, Oslofjord 4 mei 1908 9 3 Hallangspollen, Oslofjord li aug. 1909 6 2 Hallangspollen, Oslo fjord 30 aug. 1910 49 21 Hallangspollen, Oslofjord 30 aug. 1911 19 4 Inlaag 1953, Ouwerkerk li nov. 1962 5 3 Dit verschijnsel, waarvan de oorzaak mij niet bekend is, leek mij het vermelden waard, te meer daar de dieren overigens geheel normaal van bouw