De hieronder volgende gegevens zijn gebaseerd op twee belangrijke zendingen insecten-materiaal van Terschelling, die beide in 1967 werden bijeengebracht. In de eerste plaats betrof dit het materiaal dat door vier preparateurs van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden was buitgemaakt tijdens een verzamel-excursie van 5-19 juli. De deelnemers waren de heren : C. van Heijningen (leider), Ph. Pronk, W. Planjer en M. J. Delfos. Zij verzamelden in verschillende terreinen van het eiland en maakten op 12 juli ook een dagtocht naar Vlieland. In totaal werden 5372 insecten gevangen, behorende tot de volgende orden: Orthoptera 40, Dermaptera 1, Odonata 110, Heteroptera 455, Psocoptera 2, Neuroptera 39, Trichoptera 10, Lepidoptera 144, Diptera 2309, Coleoptera 917, Hymenoptera 1345. Hiervan zijn thans de Odonata, Neuroptera en Trichoptera bewerkt. De tweede belangrijke zending van Terschelling was afkomstig van de heer G. Dijkstra Hzn., die met de vanglamp van mei tot september bij het Biologisch Station verzamelde en door bemiddeling van het Rivon te Zeist mij de hierin gevangen Neuroptera en Trichoptera welwillend ter beschikking stelde. Hierin kwamen voor: Neuroptera 3 en Trichoptera 81 exemplaren. Tenslotte bleken in de collectie van het Museum te Leiden enige Trichoptera aanwezig te zijn van het eiland Schiermonnikoog, verzameld op licht door Prof. Dr. J. van der Vecht in augustus 1962. Uit deze vondsten kwamen zoveel nieuwe gegevens voor de Wadden-eilanden tevoorschijn dat het verantwoord leek deze gegevens door publicatie voor de faunistiek vast te leggen. Ter documentatie wordt het materiaal van genoemde orden in de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden bewaard. Gaarne betuig ik mijn welgemeende dank aan allen die hieraan hebben mee-