Van de ruim 100 soorten vlokreeften (Amphipoda) die tot nu toe in het Nederlandse faunagebied zijn aangetroffen (Vader, manuscript), behoort meer dan de helft tot slechts vier families, te weten de Gammaridae (22 soorten), de Corophiidae (11), de Haustoriidae (10) en de Talitridae (9); de rest is verdeeld over niet minder dan 20 andere families. Van deze grote vier hebben de Haustoriidae altijd mijn bijzondere aandacht gehad, en in dit artikel wil ik proberen een overzicht te geven van de verspreiding en biologie van een van de meest spectaculaire vertegenwoordigers van deze familie, Haustorius arenarius (Slabber). Voor wat de verspreiding betreft is het overzicht gebaseerd op de amphipodencollecties van de Nederlandse musea en marien-biologische instituten, op de literatuur en op eigen verzamelactiviteiten. De aantekeningen over de biologie en biotoopkeuze zijn gebaseerd op eigen waarnemingen, in vergelijking met de literatuur. Hoewel de Haustoriidae in de Nederlandse amphipodenfauna zo'n belangrijke rol spelen, behoort de familie met haar ongeveer 70 soorten over de gehele wereld gezien tot de kleinere. De Haustoriidae zijn vooral verspreid in de gematigde zeeën van zowel Noordelijk als Zuidelijk halfrond, hoewel enkele soorten (in het bijzonder van Urothoe) ook in tropische wateren zijn doorgedrongen, en één geslacht (Pontoporeia) ook in zoetwater voorkomt. Alle Haustoriidae leven ingegraven in het substraat, enkele in slik, maar verreweg de meest (w.o. alle inlandse) in zandige bodems; uit deze voorkeur voor zandige bodems vloeit verder voort dat de Haustoriidae vnl. in ondiepe kustwateren voorkomen. Deze combinatie van omstandigheden vormt de verklaring voor het feit dat deze kleine familie zo'n belangrijke rol kan spelen in de Nederlandse amphipodenfauna. Want niet alleen zijn de Haus-