De laatste expeditie van het Naturalis zeeteam, waarvan melding is gemaakt in Onderwatersport, heeft plaatsgevonden in 2005. Deze expeditie ging naar de Baai van Jakarta en de Duizend Eilanden. Hoewel de verwachtingen niet hoog waren zijn er toch leuke vondsten gedaan. Al toonde een vergelijking met de Naturalis collecties ook aan dat er in de loop van zo'n 75 jaar soorten zijn verdwenen zo vlak bij Jakarta.

, ,
Onderwatersport
Staff publications

Hoeksema, B. (2007). Naar de eilanden van de Raja Ampat groep. Onderwatersport, 38(6), 40–47.