Het aantal boeken over de Nederlandse flora en fauna neemt gestaag toe. En ook de afgelopen jaren zijn er weer aardig wat nieuwe titels uitgekomen over het Nederlandse zeeleven. Op deze pagina's vier van die boeken. Eerder, in de Onderwatersport van april 2005, is ook al een aantal titels gepresenteerd van publicaties die mogelijk de moeite waard zijn om kennis te vergaren over de planten en dieren die tijdens het duiken in Nederland de revue passeren.