Nederland heeft een lange traditie op het gebied van koraalrifonderzoek. Dit heeft deels te maken met het koloniale verleden. Veel van dit type zeeonderzoek kon vroeger worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marine, die schepen, oceanografische apparatuur en helmduikers beschikbaar stelde. Deze samenwerking was vooral van belang tijdens onderzoek in afgelegen gebieden. Een ander deel van het vroegere koraalrifonderzoek werd uitgevoerd in de buurt van grote steden, waarbij een kleine boot vaak al voldoende was om ondiepe rifzones te kunnen exploreren. Het Naturalis zeeteam zet de traditie van Nederlands koraalrifonderzoek voort. Sommige van de onderzochte riffen bevinden zich in afgelegen kontreien (Oost-Kalimantan), andere in toeristische oorden (Bali, Manado) en nog weer andere in de nabijheid van grote steden (Jakarta, Makassar). Ook de laatste categorie riffen kan interessant zijn. Vandaar dat Naturalis en het Indonesian Institute of Sciences (LIPI) een grote koraalrifexeditie organiseerden naar de Duizend Eilanden bij Jakarta, die plaats vond in september 2005.

, ,
Onderwatersport
Staff publications

Hoeksema, B. (2006). Soortenrijkdom van de Duizend Eilanden. Onderwatersport, 37(12), 44–49.