Koralen met een losbandig leven. Dat was het onderwerp van de vorige 'Met Naturalis in zee'. Vrij levende paddestoelkoralen dus. Maar sommige soorten van die paddestoelkoralen hebben één grote mond, terwijl ander beschikking hebben over meerdere monden. Van belang als overlevingsstrategie.

, ,
Onderwatersport
Staff publications

Hoeksema, B. (2006). Mondige paddestoelkoralen. Onderwatersport, 37(1-2), 42–47.