In eerdere afleveringen van de serie 'Met Naturalis in zee' stond Nederlands onderzoek in Indonesië centraal. Het Naturalis zeeteam is direct betrokken bij het in kaart brengen van soorten organismen die in de wereldzeeën voorkomen. Naturalis heeft o.a. als taak om samen met collega-instituten in andere landen de soortenrijkdom van onze planeet te bepalen.

,
Onderwatersport
Staff publications

Hoeksema, B. (2005). Hollandse nieuwe : informatie over de Nederlandse mariene fauna. Onderwatersport, 36(4), 30–33.