In het oktobernummer van Onderwatersport (2004) is een inleiding gepresenteerd over de Nederlandse expeditie naar Oost-Kalimantan (Indonesië), die in oktober 2003 plaats vond. Dit tweede artikel over die expeditie gaat over de zoutwatermeren die toen werden onderzocht.

, , , ,
Onderwatersport
Staff publications

Hoeksema, B. (2005). Oost-Kalimantan: de zoutwatermeren van Berau. Onderwatersport, 36(1-2), 48–51.