In de vorige aflevering van de serie 'Met Naturalis in zee' (Onderwatersport september 2003) werd een indruk gegeven van de expeditie naar Bali die door Naturalis was georganiseerd. Enkele bijzondere vondsten kwamen aan bod. In deze aflevering twee door Bert W. Hoeksema ontdekte onbekende diersoorten van Bali, het zuurtjeskoraal, een slak die daarop leeft en enkele van hun naaste familieleden. Zowel bij de koralen als de slakken gaat het om bijzonder kleurrijke dieren.

Additional Metadata
Keywords koraalrifonderzoek, Indo-Pacifisch gebied, Bali, Blue Corner, Tanjung Taal, Tanjun Ental, zuurtjeskoraal, Distochopora vervoorti, Distichopora violacea, Pedicularia vanderlandi
Journal Onderwatersport
Note (Met Naturalis in zee)
Citation
Hoeksema, B.W. (2004). Het zuurtjeskoraal en anderer kleurrijke koralen. Onderwatersport, 35(1-2), 28–43.