Uit het artikel "Over de rugschildjes van Sepolia atlantica en andere kleine inktvisjes" (Buizer & Doeksen, 1977) blijkt dat resten van vinstralen van in zee levende beenvissen, behalve in die vissen zelf, ook in schelpengruis op het strand aangetroffen kunnen worden. In het laatste geval is echter het verband verloren gegaan, dat er bestaat tussen de plaats en de bouw van de vinstraal enerzijds en de funktie daarvan anderzijds. In het kort volgt hieronder het resultaat van een onderzoekje naar de bouw en de funktie van met name de staartvinstralen, uitmondend in een vergelijking met de bevindingen van Buizer & Doeksen.