Factsheets van de platwormen van het leefgebiedenbeleid.

Platwormen, Natuurbescherming, Leefgebieden, Beleid
EIS-Nederland, Leiden
V.J. Kalkman
Staff publications

Kalkman, V.J, & van der Velde, G. (2008). Platwormen. In V.J Kalkman (Ed.), De soorten van het leefgebiedenbeleid (pp. 101–107). EIS-Nederland, Leiden.