Factsheets van de kreeften van het leefgebiedenbeleid.

Additional Metadata
Keywords Kreeften, Natuurbescherming, leefgebieden, beleid
Publisher EIS-Nederland, Leiden
Editor V.J. Kalkman
Citation
Koese, B. (2008). Kreeften. In V.J Kalkman (Ed.), De soorten van het leefgebiedenbeleid (pp. 152–154). EIS-Nederland, Leiden.