Factsheets van de kokerjuffers van het leefgebiedenbeleid.

Additional Metadata
Keywords Kokerjuffers, Trichoptera, Natuurbescherming, leefgebieden, beleid
Publisher EIS-Nederland, Leiden
Editor V.J. Kalkman
Citation
Koese, B, & Kalkman, V.J. (2008). Kokerjuffers. In V.J Kalkman (Ed.), De soorten van het leefgebiedenbeleid (pp. 202–232). EIS-Nederland, Leiden.