Factsheets van de bloedzuigers van het leefgebiedenbeleid.

Additional Metadata
Keywords Bloedzuigers, Natuurbescherming, leefgebiedenbeleid, beleid, leefgebieden
Publisher EIS-Nederland, Leiden
Editor V.J. Kalkman
Citation
Koese, B. (2008). Bloedzuigers. In V.J Kalkman (Ed.), De soorten van het leefgebiedenbeleid (pp. 145–147). EIS-Nederland, Leiden.