Verspreiding en ecologie van de worm Aulodrilus japonicus in Nederland (Oligochaeta: Tubificidae) De worm Aulodrilus japonicus Yamaguchi, 1953 is in 1997 voor het eerst in ons land herkend. Lange tijd is deze soort niet herkend vanwege de grote gelijkenis met de andere soorten in het genus, met name A. pluriseta. In dit artikel wordt een onderzoek naar de ecologie, verspreiding en levenscyclus in Nederland besproken. Daarnaast is de uitwendige morfologie onderzocht en is een determinatietabel voor de soorten van het genus Aulodrilus in Nederland opgesteld. Aulodrilus japonicus is op 38 van de 70 onderzochte locaties waargenomen, meestal als dominante oligochaet. De soort heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaald habitat. Populaties van A. japonicus vertonen een piek in aantallen in januari en van juli tot september. Geslachtsrijpe individuen zijn alleen in juli waargenomen en kwamen in zeer lage aantallen voor. Aulodrilus japonicus is een eurytope soort. We verwachten dat de soort algemeen in Nederland voorkomt en waarschijnlijk ook in grote delen van de rest van Noordwest-Europa.

, ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van den Hoek, T.-H., & Verdonschot, P. (2005). Distribution and ecology of Aulodrilus japonicus in the Netherlands (Oligochaeta: Tubificidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 23, 103–112.