Het voorkomen van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus in de zuidelijke bocht van de Noordzee, met een determinatiesleutel tot de Palaemonidae van Noordwest-Europa (Crustacea: Decapoda: Caridea) In 1999 werd de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902, een soort afkomstig uit het noordwesten van de Grote Oceaan (Japan, China en Korea), als nieuwkomer voor de Europese wateren vastgesteld. Aanvankelijk langs de Atlantische kust van Zuidwest-Spanje en in 2001 in de zuidelijke Noordzee bij Engeland. Tijdens een inventarisatie van de auteurs in 2004 werd de rugstreepsteurgarnaal op verschillende plaatsen langs de kust van Nederland (van IJmuiden tot Zeeland) en langs de kust van België alsook ver stroomopwaarts in de Westerschelde, verzameld. Langs de Noord-Franse kust (te Calais en Dunkerque) werd de soort niet gevonden. Het blijkt dat P. macrodactylus in de zuidelijke bocht van de Noordzee al op vele plaatsen in diverse wateren voorkomt en het is zeer waarschijnlijk dat dit gebied al verscheidene jaren geleden ‘veroverd’ werd. Een monster van 1999 uit de Westerschelde (Walsoorden) ondersteunt deze hypothese. De oorspronkelijke locatie van introductie is uit de beschikbare gegevens niet af te leiden. De auteurs maken aannemelijk dat scheepvaart een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verspreiding in Europa. Wellicht is een verdere areaaluitbreiding van de soort niet meer te stuiten. De morfologie en het kleurpatroon van de rugstreepsteurgarnaal worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Een nieuwe determinatiesleutel voor de Palaemonidae van West-Europa wordt gepresenteerd, waarin de nieuwkomer P. macrodactylus is opgenomen.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

d'Udekem d'Azoc, C., Faasse, M. A., Dumoulin, E., & de Blauwe, H. (2005). Occurence of the Asian shrimp Palaemon macrodactylus in the Southern bight of the North Sea, with a key to the Palaemonidae of North-western Europe (Crustacea: Decapoda: Caridea). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 22, 95–111.