De snuitkevergenera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in Nederland (Coleoptera: Curculionidae) Op zowel de meest recente naamlijst van de Nederlandse kevers (Brakman 1966) als op de naamlijst van in Nederland voorkomende snuitkevers (Heijerman 1993) staan vijf soorten genoemd die behoren tot de genera Acalles, Ruteria of Kyklioacalles. Deze soorten zijn klein en onopvallend gekleurd en hebben bovendien een zeer verborgen levenswijze. Dit heeft tot gevolg gehad dat de dieren zelden verzameld zijn. Tevens was de soortstatus soms onduidelijk. Recent hebben enkele auteurs deze genera grondig gereviseerd. Hun publicaties waren de stimulans om het Nederlandse materiaal te bestuderen en nieuwe gegevens te verzamelen. Tijdens een aantal veldexcursies is speciaal aandacht aan deze soortengroep besteed, hetgeen resulteerde in een zeer groot aantal exemplaren. Na bestudering van het materiaal bleek dat er in het verleden determinatiefouten zijn gemaakt. Hierdoor komen twee soorten te vervallen voor onze fauna, namelijk Acalles lemur en A. parvulus. Daarentegen kunnen drie soorten aan de Nederlandse naamlijst worden toegevoegd, namelijk A. dubius, A. misellus en A. commutatus. In deze bijdrage wordt de nieuwe naamlijst gepresenteerd en worden alle inheemse soorten kort besproken, waarbij ondermeer ingegaan wordt op hun verspreiding in Nederland. Tenslotte wordt een vereenvoudigde determinatiesleutel gegeven voor de Nederlandse soorten.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Heijerman, T. (2004). The weevil genera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in the Netherlands (Coleoptera: Curculionidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 21, 61–78.