Nieuwe waarnemingen van zeldzame watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia) De recent gepubliceerde atlas van de Nederlandse watermijten heeft een aantal mensen gestimuleerd meer aandacht aan deze groep van aquatische macrofauna te besteden. In de korte periode sinds deze publicatie zijn vijf nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden: Lebertia sefvei, Atractides gibberipalpis, Atractides tener, Arrenurus tetracyphus en Arrenurus nielseni. Verder zijn er vijf soorten gevonden die al enkele decennia niet meer waren waargenomen. Deze nieuwe waarnemingen zijn slechts voor een deel toe te schrijven aan de vergrote interesse in deze groep. Verscheidene waarnemingen zijn namelijk gedaan in beken die al intensief in de periode 1990-2000, of zelfs nog langer, gemonitord werden. Aangezien de meest interessante waarnemingen afkomstig zijn uit beken, is de voorzichtige conclusie getrokken dat de kwaliteit van beken, in de breedste zin, verbeterd is. De kwaliteit is echter nog lang niet op het oude niveau. Een aantal genera, zoals Aturus, was vroeger zeer talrijk, maar is tegenwoordig nog steeds zeldzaam.

, ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Smit, H, van Maanen, B, van den Hoek, T.-H, Wiggers, R, & Knol, B. (2003). New records of rare water mites from the Netherlands (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 18, 123–136.