Acht soorten Oligochaeta nieuw voor de Nederlandse fauna (Annelida) Oligochaeten behoren tot een nog nauwelijks onderzochte groep dieren in Nederland; gegevens over de verspreiding en ecologie van deze wormen zijn hier nauwelijks bekend, net zo min als het aantal soorten. Alleen door Gunst (1965) en van Rhee (1970) wordt ingegaan op de potwormen (Enchytraeidae) en de regenwormen (Lumbricidae). In Mol (1984) wordt een lijst gepresenteerd van 82 aquatische soorten oligochaeten. Voor de Nederlandse fauna zijn 158 soorten oligochaeten bekend, maar dit aantal kan alleen nog maar toenemen met name binnen de Enchytraeidae. De lijst van Mol (1984) is gebaseerd op literatuurreferenties waardoor de onderliggende data en het betreffende materiaal niet altijd gecontroleerd konden worden. Sinds deze publicatie zijn er diverse nieuwe soorten voor Nederlandse waargenomen, maar hierover is nooit in courante literatuur gepubliceerd. In dit artikel wordt ingegaan op acht aquatische soorten die nieuw zijn voor de Nederlandse fauna: Nais behningi Michaelsen, 1923, Limnodrilus maumeensis Brinkhurst & Cook, 1966, Potamothrix vejdovskyi (Hrabˇe, 1941), Psammoryctides moravicus (Hrabˇe, 1934), Monopylephorus irroratus (Verrill, 1873), Rhyacodrilus falciformis Bretscher, 1901, Propappus volki Michaelsen, 1916 en Rhynchelmis limosella Hoffmeister, 1843. Rhynchelmis limosella is eerder door Mol (1984) vermeld als een Nederlandse soort, maar de achterliggende data zijn nooit gepubliceerd. Limnodrilus maumeensis is nieuw voor het palaearctische gebied en was voorheen alleen bekend uit het oosten van de Verenigde Staten. Zij is alleen bekend van verontreinigde waterbodems van met name havengebieden. Nais behningi en P. volki zijn vrijwel alleen aan te treffen op minerale bodems in de grote rivieren. Rhyacodrilus falciformis is een typische grondwatersoort en wordt dan ook wel aangetroffen in inundatiegebieden, bronnen en bovenlopen van beken e.d. Potamothrix vejdovskyi is alleen bekend uit het beneden-rivierengebied. De aan brak water gebonden Monopylephorus irroratus is waargenomen in de Hollandse IJssel en is buiten Nederland vooral bekend uit de kuststreken van West- en Centraal Europa. Psammoryctides moravicus is een Oost-Europese soort en is vermoedelijk afkomstig uit het Donaugebied, waar de soort algemeen voorkomt in rivieren.