Mosmijten in verschillende bostypen in Nederland (Acari: Oribatida) In 2000 werd de bodemfauna van 47 bossen bemonsterd (tabel 1), verdeeld over 23 bostypen (tabel 2). In totaal werden 144 soorten mosmijten gevonden, waarvan er 16 nieuw zijn voor de Nederlandse fauna. Van elke soort wordt een locatiekaart getoond. In figuur 147 wordt de verdeling van de soorten over de bostypen geïllustreerd.