Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:645271

AuthorsK.J. Huisman, J.C. Koster, T.S.T. Muus, E.J. van Nieukerken
TitleMicrolepidoptera in Nederland, vooral in 2007-2010 met een terugblik op 30 jaar faunistisch onderzoek
JournalEntomologische Berichten
Volume73
Year2013
Issue3
Pages91-117
ISSN0013-8827
KeywordsFaunistiek; nieuwe waarneming; provincies; areaaluitbreidingen
AbstractIn de jaren 2007-2010 werden maar liefst elf soorten kleine vlinders nieuw voor onze fauna gevonden: Infurcitinea teriolella, Bucculatrix ulmifoliae, Caloptilia fidella, Phyllonorycter issikii, Coleophora motacillella, Cochylis molliculana, Cnephasia sedana, Clepsis dumicolana, Lobesia botrana, Pseudococcyx tessulatana en Evergestis aenealis. Daarnaast werden drie soorten al elders gemeld: Caloptilia hemidactylella, Cydalima perspectalis en Bucculatrix ainsliella. Na 30 jaar van jaarlijsten geven we een evaluatie, met onder andere een totaal van 128 nieuw gemelde soorten. Dit zijn er minder dan in Denemarken, maar meer dan op de Britse Eilanden of in Zweden. We verklaren deze verschillen door het verschil in oppervlak van de landen: hoe kleiner het land, hoe meer kans dat er nieuwe soorten gevonden worden. Dit jaaroverzicht is het laatste dat in deze vorm verschijnt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/655559