Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:643552

AuthorE. van Nieukerken
TitleDe macrofauna van wateren in het met rivierwater geïnfiltreerde duingebied Meijendel
PlaceLeiden
Year1978
KeywordsMeijendel; macrofauna
AbstractVerslag van een doctoraalonderwerp van 12 maanden bij de vakgroep Oecologie, Rijksuniversiteit Leiden, 1974-1977
Document typereport
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/654678