Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:640402

AuthorsH. Smit, H. Boonstra, H.J. Hop, B. van Maanen, B. Achterkamp, R. Wiggers
TitleAcht nieuwe soorten watermijten voor de Nederlandse fauna (Acari: Hydrachnidia)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume45
Year2015
Pages77-90
ISSN0169-2453
KeywordsAcari; Hydrachnidia; verspreiding; Nederland
AbstractWatermijten zijn kleine spinachtige diertjes, die in zoet water leven. De aandacht voor deze diergroep is groot, omdat ze een rol spelen in de waterkwaliteitsbeoordeling. In de verspreidingsatlas uit 2000 worden 234 Nederlandse watermijten gemeld. Sinds die tijd worden regelmatig aanvullingen gerapporteerd. In dit artikel worden weer acht nieuwe soorten gemeld, wat het totaal nu op 266 brengt. Dit is een opmerkelijke toename van 13 % in 15 jaar.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653143