Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625696

AuthorsM.P. Berg, J.J. van Duinen
TitleDe springstaart Entomobrya unostrigata nieuw voor noordwest Europa (Hexapoda: Collembola: Entomobryidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages63-70
ISSN0169-2453
KeywordsCollembola; Entomobryidae; Entomobrya unostrigata; Nederland; herkenning; verspreiding; biologie
AbstractNieuw gevormd landschap, zoals jonge duinvalleien, opgespoten polders en bedrijventerreinen in ontwikkeling vormen de habitat van gespecialiseerde soorten. Je moet tegen een stootje kunnen om in een dergelijke zandige, schaars begroeide omgeving te overleven. Vooral langdurig warme, droge perioden vormen een probleem voor vochtminnende bodemdieren. De springstaartsoorten die hier overleven zijn warmteminnend en droogteresistent, een bijzondere combinatie voor bodemdieren. Dit geldt ook voor Entomobrya unostrigata, een nieuwe aanwinst voor de fauna van Noordwest-Europa. Er is een aantal populaties van deze soort op de Tweede Maasvlakte gevonden. De dieren zaten hier onder stenen en hout op opgespoten zand.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645897