Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:640400

AuthorsJ.T. Smit, S. Lamberts, G. van de Maat, B. Hamers
TitleDe prachtvlieg Homalocephala biumbrata nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume45
Year2015
Pages33-37
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Ulidiidae; Homalocephala biumbrata; verspreiding; Nederland
AbstractPrachtvliegen zijn vrij kleine vliegen die vaak een vleugeltekening hebben waardoor ze aan boorvliegen doen denken. De meeste soorten zijn weinig opvallend in het veld aanwezig en zitten vooral op hun waardplanten. Alleen de soorten waarvan de larven leven onder schors van boomstammen zijn opvallender aanwezig door hun balts of
territoriaal gedrag. Ze proberen hun stukje boomstam te claimen door snel op en neer te lopen en tegelijkertijd driftig met hun vleugels te bewegen. Tot nog toe was de zeer fraaie Myennis octopunctata (Coquebert, 1798) de enige houtbewonende prachtvlieg in
Nederland. In dit artikel wordt daar Homalocephala biumbrata aan toegevoegd.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653137