Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:640383

AuthorsM.P. Berg, W.J. Dimmers, I. Wynhoff, F. van Langevelde, R.F.H.M. van Bezouw
TitleDe springstaarten Folsomides angularis en F. parvulus nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola: Isotomidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume45
Year2015
Pages57-66
ISSN0169-2453
KeywordsCollembola; Isotomidae; Folsomides; verspreiding; Nederland; herkenning
AbstractIn Nederland zijn natuurlijke en semi-natuurlijke graslanden relatief slecht onderzocht op de aanwezigheid van springstaarten. In de ons omringende landen zijn deze biotopen vaak rijk aan specifieke soorten die alleen daar voorkomen. Naar verwachting kunnen in dit milieu veel nieuwe soorten voor onze fauna gevonden worden, vooral op nutriƫntarme, zandige en droge ondergrond. Recentelijk zijn twee soorten uit het genus Folsomides in graslanden in het zuiden van ons land aangetroffen. Het betreft hier een nieuw genus voor de Nederlandse fauna. In dit artikel worden het genus en de twee soorten voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding en begeleidende soorten van deze springstaarten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653140