Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:640375

AuthorP. Boer
TitleDe stronkmier Formica truncorum in het Ommense gebied (Hymenoptera: Formicidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume44
Year2015
Pages1-9
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Formicidae; Formica; verspreiding; Nederland
AbstractDe omgeving van Ommen en Hardenberg is het enige gebied in Nederland waar alle vier de soorten rode bosmieren voorkomen, waaronder de in Noordwest-Europa zeer zeldzame stronkmier. Recent is aan de alarmbel getrokken omdat het niet goed gaat met deze soort. Aanleiding voor een nieuw onderzoek bij Ommen, waarbij alle bosmieren onder de loep zijn genomen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653123