Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsC.A.J. Kreutz, H. Dekker
TitleDactylorhiza purpurella (T.Stephenson & T.A.Stephenson) Soó: Purperrode orchis, een nieuwe orchideeënsoort voor Nederland?
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Issue3
Pages158-174
ISSN0017-2294
KeywordsDactylorhiza purpurella; orchidee; Nederland; nieuwe soort
AbstractDactylorhiza purpurella is een goed herkenbare soort, die voornamelijk op de Britse Eilanden, in Denemarken en in het zuiden van Noorwegen voorkomt. De zuidoostelijke begrenzing van het verspreidingsgebied is te vinden op het Deense waddeneiland Rømø. Dit is niet ver van Schiermonnikoog verwijderd, waar de soort meer dan twintig jaar voorkomt, maar waar hij pas in 2015 als zodanig herkend werd.
Dactylorhiza purpurella is a well known species, which is mainly distributed in the British Isles, Denmark and the southern part of Norway. The southeasternmost area of its distribution is the Danish Wadden Sea Island of Rømø. This island is not far away from West-Frisian Island of Schiermonnikoog, where the species has occurred for more than twenty years, but where it has only been recognized since 2015.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/642947