Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsC.A.J. Kreutz, H. Dekker, M. Feenstra, Th.B.M. Kerkhof, M.H. Schot, J.A.M. Schunselaar
TitleSchroeforchis (Spiranthes Rich.) in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Issue3
Pages86-157
ISSN0017-2294
KeywordsSchroeforchis; Nederland
AbstractIn Nederland worden de laatste jaren verschillende Spiranthes-soorten ontdekt. Dit artikel behandelt de vindplaatsen daarvan en toont van S. cernua s.l. en S. lucida vegetatieopnamen. Van elk taxon wordt de verspreiding in Nederland en Belgiё en elders in de wereld behandeld behandeld, maar ook de onderscheidende morfologische kenmerken worden gepresenteerd. Bovendien wordt de determinatie van S. aestivalis door Kreutz (2014) nader toegelicht.
In recent years several Spiranthes species were found in the Netherlands. This article describes the sites of these species and presents relevés of the vegetation types in which S. cernua s.l. and S lucida occur. For each Spiranthes species the distribution in the Netherlands, Belgium and elsewhere in the world is given. Their differentiating morphological features are given as well. Furthermore the identification of S. aestivalis by Kreutz (2014) is explained
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/642644