Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsJ. Koopman, H. Więcław
TitleThe section Ammoglochin Dum. (Carex, Cyperaceae) in the Netherlands
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Pages43-55
ISSN0017-2294
KeywordsAmmoglochin; inheemse soorten; Cyperaceae; Carex; Nederland
AbstractAl het materiaal van de sectie Ammoglochin in het herbarium van Naturalis Biodiversity Center te Leiden (L), in totaal 1068 collecties, is gerevideerd om zo een beter begrip en een completer beeld van het voorkomen van de vijf inheemse soorten van deze sectie in Nederland te krijgen. Een sleutel is toegevoegd om (Nederlandse) planten van deze sectie te kunnen determineren.
All the material of the section Ammoglochin that is kept in the herbarium of Naturalis Biodiversity Center in Leiden (L), in total 1068 collections, has been revised in order to get a better understanding and more complete overview of the occurrence of the five native species of this section in the Netherlands. A key is provided for the identification of (Dutch) plants belonging to this section.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/639814