Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

161 to 170 of 1654
1 ... 141   151   161   171   181 ... 321 ... 491 ... 661 ... 821 ... 991 ... 1151 ... 1321 ... 1481 ... 1651

161   Article: Boekbespreking 1: A.M.T. Joosten, Flora of the blue-green algae of the Netherlands. I. The non-filamentous species of inland waters
W.F. Prud’homme van Reine, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 124-124
162   Article: Zeewieren van de voormalige oesterputten bij Yerseke
Herre Stegenga, Mart Karremans, Jan Simons, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 125-143
163   Article: Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied
Koos J. Meesters, Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 144-147
164   Article: Van de redactie
NN, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 148-148
165   Article: Boekbespreking 2: W. Van Landuyt, I. Hoste, L. Vanhecke, P. Van den Bremt, E. Vercruysse & D. De Beer (red.), Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest
Baudewijn OdĂ©, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 148-148
166   Article: Tijlozen in Nederland, wild en verwilderd: Colchicum autumnale L., C. tenorei Hort. en C. byzantinum Ker-Gawl.
Ger Londo, Iet Londo-Eeken, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 149-159
167   Article: Aanvulling: Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied
Koos J. Meesters, Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 159-159
168   Article: Boekaankondigingen
Hans Kruijer, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 160-160
169   Article: Herfstalsem (Artemisia verlotiorum Lamotte) aangetroffen in Rotterdam
Remko Andeweg, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 161-163
170   Article: Belangrijke vondsten van Veenmosorchis (Hammarbya paludosa (L.) Kuntze) in 2005
Rein Leguijt, Arthur van Dulmen, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 164-166