Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

1 to 10 of 88
1   11   21   31   41   51   61   71   81

 Article: Vogelkundig onderzoek op Nieuw Guinea in 1828 : terugblik op de ornithologische resultaten van de reis van Zr. Ms. Korvet Triton naar de zuid-west kust van Nieuw-Guinea
G.F. Mees, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 40 (1994), p. 3-64
 Article: De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera)
Y.D. Burggraaf - van Nierop, C. van Achterberg, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 39 (1990), p. 3-66
 Article: Marenzelleria viridis (Verril, 1873) (Polychaeta: Spionidae) : a new record from the Ems Estuary (The Netherlands / Federal Republic of Germany)
K. Essink, H.L. Kleef, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 38 (1988), p. 3-13
 Article: Zweefvliegen van de Nederlandse Waddeneilanden (Diptera: Syrphidae)
M.J. Delfos, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 37 (1987), p. 3-46
 Article: Het genus Hylaeus in Nederland (Hymenoptera, Colletidae) : with a key to the species of N.W. Europe in English
A. Koster, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 36 (1986), p. 3-120
 Article: Over de eerste vondsten van twee Pennella-soorten (Crustacea: Copepoda) en van Conchoderma virgatum (Spengler) (Crustacea: Cirripedia) in Nederland
P.H.M. Huwae, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 35 (1986), p. 1-9
 Article: Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens
G.H. Glas, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 34 (1986), p. 3-97
 Article: The type locality of Eoperipatus sumatranus (Sedgwick, 1888), with biographical notes on its collector W.J.E. Hekmeijer
V.M. van der Lande, L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 33 (1986), p. 3-22
 Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15
10   Article: Janua (Dexiospira) Brasilliensis (Grube) (Polychaeta: Spirorbidae) : a new record from the South-West Netherlands
A.T. Critchley, C.H. Thorp, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 31 (1985), p. 1-8