Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

1 to 10 of 1650
1   11   21 ... 161 ... 321 ... 491 ... 651 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

 Article: Baccharis halimifolia L. in de herkansing
J.L.C.H. van Valkenburg, H. Meerman, G. Bollen, A. Zwart, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 39 (2017), p. 1-4
 Article: The types of the taxa of the genus Rubus (Rosaceae L.) described
A. van de Beek, G. Matzke-Hajek, J.-M. Royer, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 39 (2017), p. 5-45
 Article: Een margriet is een margriet is ...
R. Haveman, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 39 (2017), p. 46-48
 Article: Mededeling over de toekomst van Gorteria
J. van Tol, M. Roos, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 1-1
 Article: René van Moorsel overleden
Redactie, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 2-2
 Article: Varens in de Lickebaert
L.H. Batenburg, G. Pettinga, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 3-12
 Article: Gestolen kenmerken: wat zijn soorten in Rosa sect. Caninae?
R. Haveman, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 13-21
 Article: Juncus brachycarpus Engelm. – nieuw voor Nederland
K. Planqué, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 22-24
 Article: Kliflamsoor (Limonium binervosum (G.E.Smith) C.E. Salmon op Ameland, een nieuwe kwelderplant in Nederland
G.M. Dirkse, J. Krol, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 25-27
10   Article: Oproep: let op Speenkruid!
J.F. Veldkamp, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 28-28